Background

Bizim xəbərlərimiz

Kontroller Nədir?

Kontroller Nədir?

Günəş panelləri günəş enerjisi ilə elektrik enerjisi istehsal etmək üçün ən geniş yayılmış sistemlərdəndir. Fotovoltaik sistemlər də şəbəkədən ayrı və şəbəkəyə paralel olmaqla iki yerə ayrılır. Şəbəkəyə paralel, yəni şəbəkəyə bağlı sistemlər on-grid, şəbəkədən ayrı sistemlər isə off-grid adlanır. Şəbəkəyə bağlı olmayan off grid günəş enerjisi sistemlərində istifadə ...

Ətraflı