Background

Bizim xəbərlərimiz

Alternativ enerji qaynaqları hansılardır?

Alternativ enerji qaynaqları hansılardır?

Alternativ enerji, günəş işığı, külək, yağış, dalğalar və geotermal istilik kimi karbon emissiyasına səbəb olmayan, təbii qaynaqlardan əldə edilə bilən və təbii olaraq yenilənən enerjiyə deyilir. Bu qaynaqlar çox müxtəlifdir. Ona görə də bu yazımızda onlar haqqında qısa məlumatlar verəcəyik.İnsan dünyada var olduğu müddətdə yaşaya bilmək üçün e...

Ətraflı
Alternativ Enerji və ya Bərpaolunan Enerji Nədir?

Alternativ Enerji və ya Bərpaolunan Enerji Nədir?

Alternativ Enerji Nədir? Ən sadə şəkildə ifadə etsək, alternativ enerji sonsuz təbii qaynaqlardan enerji əldə edə bilməkdir.Bu qaynaqlar hər zaman mövcuddur və istehlak sürətindən daha sürətli şəkildə özlərini yeniləyə bilirlər. Alternativ enerji ənənəvi enerji qaynaqlarından elə bu səbəbdən fərqlənir. Çünki neft, qaz və sair kimi enerji qaynaqları tükənə bilən...

Ətraflı
Vertikal Külək Turbini Nədir?

Vertikal Külək Turbini Nədir?

Külək Turbini Nədir? Ümumi olaraq qeyd edək ki, Külək Turbini küləyin gücündəki kinetik enerjidən əvvəlcə mexaniki enerji sonra isə elektrik enerjisi yaradır. Külək turbini növləri bir-birindən çox fərqlənəcək şəkildə müxtəliflik göstərir. Ümumilikdə isə alternativ enerji məhsulları olan külək turbinləri iki yerə ayrılırl...

Ətraflı
UPS Sistemi Nədir?

UPS Sistemi Nədir?

UPS Sistemi Nədir? Enerji kəsintisi problemləmləri ilə üzləşən yaşayış yerləri və sənaye obyektləri üçün generatorlar uyğun olmadığından, dünya təcrübəsində etibarlı sayılan UPS sistemini təqdim edirik. Elektrik enejisi tez-tez kəsilən və ya işığa daim ehtiyac olan yerlərdə ən ideal variant UPS sistemidir. UPS Sistemlərinin quraşdırılması online və offline olaraq ik...

Ətraflı
 OPzV Akkumulyator Nədir?

OPzV Akkumulyator Nədir?

OPzV Akkumulyator Nədir? OPzV akkumulyatorlar bütün digər qurğuşun-turşu batareyaları arasında ən yüksək dövrə ömürü təklif edən, əhəmiyyətli dərəcədə büdcənizə qənaət etdirəcək modeldir. Onların baxıma ehtiyacı yoxdur və etibarlılıq, performans səviyyəsi yüksək olan möhkəm quruluşa malikdir. OPzV akkumulyatorlarda enerji tutumu barədə dayanıqlılıq...

Ətraflı